Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Alzheimerova choroba a karnozín

Pri Alzheimerovej chorobe dochádza k ukladaniu amyloidov do mimobunkového priestoru. Experimentálne štúdie ukázali, že karnozín môže znížiť alebo úplne zabrániť poškodeniu buniek, ktoré zapríčiňuje amyloid svojim toxickým účinkom. β-amyloid reaguje so špecifickými RAGE receptormi, čo spôsobuje poškodenie nervových buniek a mozgových ciev.

Karnozin Extra blokuje a potláča aktivitu amyloidu-β, a tým chráni nervové tkanivo pred rozvojom demencie.

Naviac, karnozín chráni mozgové bunky svojim neutralizačným účinkom aj pred vysoko toxickou látkou, α-β-nenasýtený aldehyd akrolein, ktorý vzniká pri oxidácii nenasýtených mastných kyselín (PUFA). Táto látka pravdepodobne pôsobí ako „druhý toxikologický posol“ pri oxidačnom poškodení bunkových membrán. Nedávne štúdie tiež potvrdili, že toxický nenasýtený krotónaldehyd sa podieľa na deštrukcii bielkovín a fosfolipidov (väčšinou bunkových membrán) – karbonylácii podmienenej peroxidáciou lipidov.

Karnozíin eliminuje všetky aldehydy a vysvetlenie tohto účinku možno označiť za dôležitý faktor v prevencii Alzheimerovej choroby a chorôb spojených s oxidačným stresom.

Karnozín pôsobí preventívne aj na ďalšie prejavy, ktoré Alzheimerovu chorobu sprevádzajú. Niektoré štúdie zamerané na toto ochorenie preukázali zvýšenú koncentráciu iónov zinku a medi v mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou. Tieto ióny môžu modifikovať chemickú štruktúru normálneho
β-amyloidu, a sú príčinou jeho toxicity. Podmienkou takejto zmeny je mierne kyslé prostredie, t. j. na vytvorenie väzby iónov zinku a/alebo medi s β-amyloidom. Takéto podmienky (kyslé prostredie a zvýšená koncentrácia iónov zinku a medi) sú prítomné ako súčasť zápalovej reakcie v mieste poškodenia.

Karnozín, je výborný chelátor medi a zinku (a iných kovov), dokáže tieto kovy z organizmu odstrániť. Tento účinok poukazuje na ďalšiu dôležitú funkciu Karnozinu Extra v prevencii a oddialení rozvoja Alzheimerovej choroby a iných degeneratívnych ochorení mozgu.

Alzheimerova choroba sa vyznačuje mitochondriálnym poškodením a nerovnováhou redoxného systému, čo vedie k nadmernej produkcii ROS (reaktívne formy kyslíka). Nadprodukcia ROS vedie k oxidačnému stresu, ktorý sa považuje za kritickú zložku nástupu a progresie ochorenia.

Karnozin Extra má v porovnaní so samotným (čistým) L-karnozínom silnejší antioxidačný účinok, ktorý sa prejavuje vyššou úrovňou neutralizácie hydroxylových radikálov, oxidu dusnatého a peroxidácie lipidov. Výsledky štúdii môžete nájsť tu.

Pridaj komentár
Shopping cart close