Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Autistické spektrum a mitochondriálna dysfunkcia

Podľa výskumov amerických vedcov, ktoré financovala najväčšia organizácia v oblasti autizmu Autism Speaks, existuje súvis medzi autizmom a mitochondriálnou dysfunkciou. Tento súvis bol v minulosti preukázaný pri Parkinsonovej a Alzheimerovej chorobe. Posledné štúdie poskytli nové poznatky v oblasti autistického spektra.

Mitochondrie, ako jedna zo základných jednotiek bunky, majú za úlohu zásobovať bunku energiou. Existuje niekoľko spôsobov výroby energie. Jednou z ciest je metabolický proces nazývaný aeróbne dýchanie, kde mitochondrie využívajú kyslík na výrobu energie. Ako vedľajší produkt tohto procesu vznikajú voľné radikály (napr. peroxid vodíka), ktoré majú škodlivý vplyv na bunky a celý organizmus. Preto na svoju ochranu bunky produkujú antioxidačné enzýmy. Ak z nejakej príčiny dôjde k narušeniu rovnováhy a antioxidantov je v tele menej ako voľných radikálov, vedie to k oxidačnému stresu.

Vedci z Davis univerzity v Kalifornii v štúdii, publikovanej v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA), zistili, že kumulatívne poškodenie a oxidačný stres v mitochondriách môžu mať vplyv na výskyt autizmu. Neschopnosť mitochondrií poskytnúť energiu nervovým bunkám vážne ovplyvňuje funkciu bunky, a tým aj kognitívne funkcie pri autizme.


Experimentu sa zúčastnilo 10 detí s autizmom od 2 do 5 rokov a 10 zdravých detí. Napriek malému počtu detí považujú vedci tieto výsledky za významné, pretože deti boli náhodne vybrané z 1600 detí vyšetrených v rámci predchádzajúcich štúdií „Riziko detského autizmu z genetiky a prostredia – CHARGE“.

Vo vzorke krvi boli analyzované metabolické procesy v mitochondriách lymfocytov (bielych krviniek). Cieľom analýzy bolo zamerať sa na bunky, ktoré prijímajú energiu primárne aeróbnym dýchaním, ktoré mitochondrie priamo ovplyvňujú. Pre porovnanie, v predchádzajúcich štúdiách sa použili na analýzu mitochondrie svalovej bunky. Bunky však dokázali prijímať energiu aj bez použitia mitochondrií, čo znamená, že konečná hodnota týchto štúdií môže byť neúplná, pretože mitochondriálna dysfunkcia môže zostať nepovšimnutá.

Výsledky výskumu ukazujú, že mitochondrie v lymfocytoch detí s autizmom v porovnaní s kontrolnou skupinou spotrebovali oveľa menej kyslíka. V niektorých mitochondriálnych enzýmoch predstavuje spotreba kyslíka tretinu normálnych hodnôt.

Nedostatočná aktivita je indikovaná aj ďalšími získanými výsledkami: zvýšená hladina pyruvátu (“surovín” používaných mitochondriami na výrobu energie) v krvnej plazme naznačuje, že mitochondrie neprodukujú dostatok tejto látky, a preto nedokážu pokryť energetické potreby bunky. Rozpoznaná je aj zvýšená hladina voľných radikálov (napr. dvojnásobné množstvo peroxidu vodíka), čo spôsobuje škodlivý oxidačný stres. Mitochondrie okrem iného využívajú tento oxidačný stres na vytvorenie vlastnej kópie DNA a u detí s autizmom sú namerané výrazne vyššie hladiny mitochondriálnej kópie DNA.

Podľa autorov štúdie je častejší nedostatok možný skôr v nervových bunkách ako v lymfocytoch, keďže nervové bunky berú energiu výlučne z mitochondrií.

Vedci sa budú v ďalšom výskume venovať detailnejšiemu štúdiu zistených rozdielov. Cieľom je pochopiť presnú úlohu mitochondriálnej dysfunkcie pri autizme. Spúšťačmi dysfunkcie sú rôzne vplyvy prostredia a v závislosti od ich závažnosti alebo časového obdobia, kedy im bolo dieťa vystavené, možno vysvetliť niektoré prejavy autizmu.

Vedci sa tiež domnievajú, že presné „mapovanie“ chemických procesov v mitochondriách prispeje k diagnostike autizmu. Doteraz sa na štúdium mitochondrií používa metóda svalových biopsií. Ak by sa vedcom podarilo vytvoriť test vo forme krvných testov a určiť ukazovatele špecifické pre autizmus, predstavovalo by to veľký prínos k diagnostike tohto ochorenia.

Text je prevzatý z článkov zverejnených na internete:

UC Davis Study Finds Children with Autism More Likely to have Mitochondrial Defects that Limit Cellular Energy Production

Children With Autism Have Mitochondrial Dysfunction, Study Finds

Pridaj komentár
Shopping cart close