Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Dodacie a platobne podmienky

PREPRAVNÉ, BALNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • Zasielaný tovar je riadne zabalený.
 • Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov platby:
 • Platba na dobierku: V hotovosti alebo platobnou kartou pri preberaní
  objednávky.
 • Platba kartou: Prostredníctvom platobnej brány spoločností Stripe a PayPal.
  Pri platbe kartou vyplní spotrebiteľ údaje o svojej karte a následne potvrdí
  platbu. Akceptujeme platby kartamiuvedenými na stránkach konkrétneho
  partnera, ktorý platobnú bránu prevádzkuje..
 • Prostredníctvom aplikácie Paypal.
 • Prostredníctom prevodu/vkladu na náš bankový účet vedený v Tatrabanka
  a.s. s uvedením variabilného symbolu na objednávke.
 • K cene tovaru sa pripočítava poštovné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty
  dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný na dobierku sa platí poštovné. Presná cena
  za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená pri zadávaní objednávky. Balné
  predávajúci neúčtuje.
 •  Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený pri
  produktoch alebo súborov produktov na web stránke www.karnozinextra.eu. Uvedené
  ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny predávajúci
  zverejní vždy na webových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje
  právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
  Platná cena tovaru bude spotrebiteľovi vždy oznámená pri zadaní objednávky.
  Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej
  predávajúcim.
 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade,
  ak spotrebiteľ objednal tovar za cenu, ktorá bola zverejnená v dôsledku chyby
  interného informačného systému predávajúceho v nesprávnej výške, pričom
  predávajúci o tejto chybe následne spotrebiteľa písomne alebo telefonicky informuje.
  V takomto prípade predávajúci oznámi spotrebiteľovi novú skutočnú cenu tovaru,
  ktorá môže byť vyššia alebo nižšia ako cena tovaru uvedená v dôsledku chyby
  interného informačného systému predávajúceho, pričom spotrebiteľ má právo v
  prípade ak s novou cenou nesúhlasí odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia
  oznámenia o novej výške ceny.

PREBERANIE TOVARU:

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky.
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia
zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 0917 422 224, alebo
prostredníctvom e-mailovej adresy info@nutricamed.com a so zasielateľskou spoločnosťou
spísať Zápis o škode na zásielke.

 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.)
  spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia
  tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. V prípade,
  že spotrebiteľ tovar neprevezme na uvedenej adrese v termíne doručenia
  stanovenom Slovenskou poštou, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na
  doručovanie a spätné naskladnovanie neprevzatého tovaru.

Dátum poslednej aktualizácie: 15.08.2023.
Kontakt pre otázky a podnety spotrebiteľov:
Tel.č. : 0917 422 224
e-mail: info@nutricamed.com

Shopping cart close