Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Dyslexia a karnozín

Bolo preukázané, že karnozín zohráva dôležitú úlohu v liečbe a podpornej liečbe pri mnohých ochoreniach, ako sú napr. poruchy učenia, poruchy správania a ďalšie neurologické poruchy súvisiace s vekom. Karnozín podporuje produkciu neurotransmiterov, ktoré sa viažu na neuroreceptory v nervoch, podporuje ich funkčnosť a pomáha odstraňovať metabolický odpad z buniek.

Súčasné vedecké štúdie potvrdzujú ochranný a preventívny účinok karnozínu pri dyslexii a ďalších poruchách učenia.Podľa ohlasov rodičov detí s dyslexiou sa užívaním karnozínu niektoré poruchy spojené s dyslexiou upravili, zlepšila sa schopnosť čítania.

Štúdie preukázali, že ľudia s dyslexiou majú problémy s čítaním a mierna porucha zraku alebo sluchu môže zhoršiť ich pozornosť a koncentráciu. Deti s dyslexiou nedokážu filtrovať prichádzajúce informácie, čo sťažuje ich schopnosť vytvárať mentálne kategórie na rozpoznávanie zvuku slov (foném), písmen a slov.

Táto štúdia bola publikovaná v januári 2007 v časopise Psychological Science. Štúdiu viedol neurológ Zhong-Lin Lu z Univerzity v Južnej Karolíne, výskumníčka Anne Sperling z Národného inštitútu zdravia, psychológ Franklin Manis z Univerzity v Južnej Karolíne a psychológ Mark Seidenberg z Univerzity v Madison-Wisconsine.

Tíáto skupina vedcov sa domnieva, že neschopnosť filtrovať zvuky z prostredia môže byť spôsobená abnormálne nízkou hladinou neurotransmiteru GABA, ktorý pomáha mozgu filtrovať nepodstatné informácie. Karnozín stimuluje tvorbu tohto neurotransmiteru, chráni nervový systém, čo sa prejavuje priaznivým účinkom pri dyslexii.

Rodičia detí s dyslexiou zaznamenali po niekoľkých týždňoch užívania Karnozinu Extra u svojich detí zlepšenie v schopnosti čítať, sústrediť sa a udržať koncentráciu.

Pridaj komentár
Shopping cart close