Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Kardiovaskulárne ochorenia a ich prevencia pomocou Karnozínu Extra.

Srdcové choroby sú momentálne označované ako najväčším zabijakom ľudstva, zodpovedajú za približne polovicu všetkých úmrtí.

Viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny tvoria hlavnú časť lipoproteínov nízkej hustoty (LDL) v krvi a oxidácia týchto lipidových komponentov v LDL zohráva dôležitú úlohu pri ateroskleróze. S trvalo vysokou hladinou oxidovaných lipidov sú krvné cievy poškodzované.

V prípade ak škodlivý reakčný proces pokračuje, môže viesť k tvorbe penových buniek (makrofágov) a plaku, ktoré sú príznakom aterosklerózy. Oxidované LDL je aterogénne a je považované za dôležitú súčasť pri tvorbe plakov aterosklerózy. Okrem toho je oxidované LDL cytotoxické a môže priamo poškodiť endotelové bunky.

Protiglykačné a protikarbonylovačné vlastnosti karnozínu pomáhajú zabrániť škodlivým úpravám molekúl LDL cholesterolu, ktoré prispievajú k skorým štádiám tvorby artériových plakov, čo je obzvlášť dôležité pri ochrane krvných ciev pred diabetickým poškodením. Ale aj v prípadoch ak už došlo k značnému poškodeniu a tepny sú upchávané, karnozín prináša potenciálne život zachraňujúce výhody. Keď je krvný prietok blokovaný, tkanivo je zbavené kyslíka a živín v dôsledku vzniknutej ischémie. Aj keď obmedzenie krvného prietoku spôsobuje okamžité poškodenie, stále viac poškodení nastáva, keď sa krvný prietok obnoví a kyslíkom bohatá krv zaplaví oblasť. Toto dvojité zasahovanie sa nazýva ischemia/reperfúzna porážka a zodpovedá za veľkú časť postihnutia, ktoré nasleduje po infarkte myokardu, mozgovej príhode alebo traumatickom zranení.

V prípade mozgovej ischémií preukázali predklinické dôkazy, že karnozín má ochrannú úlohu a podporuje regeneráciu poškodeného tkaniva. Karnozín taktiež upravuje narušenú funkciu mitochondrií pri ischémií a tým zmierňuje ich poškodenie a poskytuje ochranu pred neurónovou smrťou (Baek et al., 2014).

Oxidačný stres nakoniec skracuje našu dĺžku života tým, že prispieva k riziku aterosklerózy a jej následkom, ako sú infarkt myokardu a mozgová príhoda. Silné antioxidačné účinky karnozínu, spolu s jeho schopnosťou neutralizovať voľné radikály a poškodené proteíny, mu dodávajú jedinečné ochranné vlastnosti, ktoré majú potenciál predĺžiť dĺžku života.

L-karnozín môže inhibovať aktivitu sympatického nervového systému, ktorý inak podporuje hypertenziu, a tým znižuje krvný tlak často spájaný s obezitou.

Zdravé myokardium prirodzene obsahuje určitú koncentráciu karnozínu. Samozrejme, doplnková liečba karnozínom výrazne zlepšuje silu a výdrž srdcového svalu (o 30%). Strata kontraktility myokardiálnych buniek je bežnou príčinou smrti pri ischémií srdca. Na základe výsledkov nedávnych farmakologických testov sa dospelo k záveru, že karnozín zlepšuje kontraktilitu myokardu aj počas ischémií, tak ako aj verapamil (liek blokujúci vápnikový kanál), ktorý sa často predpisuje pri liečbe srdcových chorôb.

Taktiež vo veterinárnych modeloch karnozín znižuje kardiotoxicitu indukovanú doksorubicínom (DOX), bežným vedľajším účinkom protinádorových liekov. Carnosine sa prejavil ako kardioprotektívny aj počas podávania DOX u onkologických pacientov. Látka karnozín má účinok na všetky formy zníženej činnosti srdca. Karnozín Extra otvára nové horizonty v liečbe kardiovaskulárnych ochorení.

Na základe testov je možné blahodarný účinok výživového doplnku Karnozínu Extra na kardiovaskulárne poruchy zhrnúť nasledovne:

  • zvýšená sila kontrakcie myokardu,
  • regulácia krvného tlaku ochrana pred nedostatkom kyslíka (hypoxia, ischémiou) v tkanivách postihnutých ischémiou srdca,
  • ochrana pred oxidáciou LDL cholesterolu a aterosklerózou.

Štúdie:
Baek, S. H., Noh, A. R., Kim, K. A., Akram, M., Shin, Y. J., Kim, E. S., … & Bae, O. N. (2014). Modulation of mitochondrial function and autophagy mediates carnosine neuroprotection against ischemic brain damage. Stroke, 45(8), 2438-2443.

Caruso, G., Fresta, C. G., Grasso, M., Santangelo, R., Lazzarino, G., Lunte, S. M., & Caraci, F. (2020). Inflammation as the common biological link between depression and cardiovascular diseases: can carnosine exert a protective role?. Current Medicinal Chemistry, 27(11), 1782-1800.

Rashid, I., van Reyk, D. M., & Davies, M. J. (2007). Carnosine and its constituents inhibit glycation of low-density lipoproteins that promotes foam cell formation in vitro. FEBS
letters, 581(5), 1067-1070.

Roberts, P. R., & Zaloga, G. P. (2000). Cardiovascular effects of carnosine. BIOCHEMISTRY C/C OF BIOKHIMIIA, 65(7), 856-861.

Shopping cart close