Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Karnozín a Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (AD) je pomaly sa rozvíjajúcou ochorením mozgu, ktoré je charakterizované stratou pamäti a následne poruchami v racionálnom myslení, plánovaní, jazyku a vnímaní. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie – skupiny mozgových porúch, ktoré spôsobujú stratu intelektuálnych a sociálnych schopností. V podstate ide o to, že pri Alzheimerovej chorobe dochádza k degenerácii a úmrtiu mozgových buniek, čo vedie k postupnému poklesu pamäti a mentálnej funkcie.

Mnohí vedci veria, že Alzheimerova choroba vzniká v dôsledku zvýšenej produkcie a/alebo hromadenia konkrétneho proteínu (beta-amyloidový proteín) v mozgu, čo vedie k dysfunkcii/úmrtiu nervových buniek. Okrem toho niektoré štúdie týkajúce sa tohto ochorenia ukázali zvýšenú koncentráciu zinočnatých a medičnatých iónov v mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Experimentálne štúdie ukázali, že látka karnozín môže znížiť alebo úplne zabrániť poškodeniu buniek, ktorého príčinou je toxický účinok amyloidu, proteínu charakteristického pre Alzheimerovu chorobu. β-amyloid reaguje s určitými receptormi a spôsobuje poškodenie nervových buniek a mozgových artérií. L-karnozín blokuje a inhibuje aktivitu β-amyloidu a týmto spôsobom chráni nervové tkanivo pred vývojom demencie.

Články publikované jedným z najvýznamnejších vedcov v oblasti dysfunkcie mitochondrií zdôrazňujú dôležitosť oxidačného stresu pri vývoji AD. Oxidačný stres a poškodenie mitochondrií sú skorými príznakmi AD, pričom reaktívne kyslíkové druhy (ROS) sú kritickou zložkou patogenéznej choroby (Wang, Wang, Perry, Lee, & Zhu, 2014; Wang, Zhao, Ma, Perry & Zhu, 2020; Lee et al, 2012).

Výživový doplnok Karnozín Extra preukazuje silnejší antioxidatívny potenciál v porovnaní s čistým L-karnozínom.

Navyše, karnozín chráni mozgové bunky tým, že neutralizuje účinok mimoriadne toxickej látky, α-β-nenasýteného aldehydu akroleínu, ktorý vzniká pri peroxidácii viacnásobne nenasýtených lipidov. Keďže látka karnozín bojuje proti všetkým typom aldehydov, je zaručené, že Karnozin Extra je univerzálnym ochrancom buniek a zohráva preventívnu úlohu pri Alzheimerovej chorobe a ďalších ochoreniach súvisiacich s oxidačným stresom.

Úrovne karnozínu sú významne nižšie u pacientov s Alzheimerovou chorobou a inými neurodegeneratívnymi poruchami, z čoho vyplýva, že nedostatok karnozínu buď prispieva k ochoreniu, alebo je pravdepodobnejšie, že príznaky choroby sa prejavujú pomalšie v prípade užívania karnozínu. V oboch prípadoch by sa očakávalo, že užívanie Karnozínu Extra by mohlo eliminovať veľkú časť bunkovej toxicity, ktorá prispieva k týmto chorobám. Momentálne prebiehajúce štúdie na zvieratách a ľuďoch potvrdzujú dôležitú úlohu užívania karnozínu pri prevencii Alzheimerovej choroby.

Karnozín tiež pôsobí preventívne na mechanizmy sprevádzajúce Alzheimerovu chorobu. Zinočnaté a medičnaté ióny pravdepodobne menia chemickú štruktúru normálnych β- amyloidov a sú dôvodom ich toxicity. Táto zmena vyžaduje mierny kyslé prostredie na viazanie zinočnatého iónu a/alebo medičnatého iónu s β-amyloidom. Tieto podmienky (kyslé prostredie a zvýšená koncentrácia iónov zinku a medi) sú prítomné ako súčasť zápalovej reakcie na mieste poškodenia. Karnozín, ako vynikajúci chelátor medi a zinku (a iných kovov), je schopný tieto ťažké kovy odstrániť z tela. Táto skutočnosť môže naznačovať ďalšiu dôležitú funkciu karnozínu pri prevencii a zamedzeniu pokroku Alzheimerovej choroby a ďalších degeneratívnych ochorení mozgu.

Corona, C., Frazzini, V., Silvestri, E., Lattanzio, R., La Sorda, R., Piantelli, M., … & Sensi, S. L. (2011). Effects of dietary supplementation of carnosine on mitochondrial dysfunction, amyloid pathology, and cognitive

Shopping cart close