Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Deti s autizmom

V roku 2002 bola vykonaná štúdia Dr. Michaelom G. Chezom a jeho tímom v USA ohľadom výskumu
karnozínu a jeho účinkov podávaného deťom s poruchami autistického spektra (PAS). Výsledky boli
viac ako pozitívne a to hlavne v oblastiach správania, socializácie a komunikácie. Výrazne sa zlepšilo
aj porozumenie reči a neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky karnozínu. Doporučené
dávkovanie konzultujte so svojím lekárom alebo terapeutom.

HIDE FILTER
Shopping cart close