Autistické spektrum a mitochondriálna dysfunkcia

Podľa výskumov amerických vedcov, ktoré financovala najväčšia organizácia v oblasti autizmu Autism Speaks, autistické spektrum a mitochondriálna dysfunkcia spolu súvisia. Táto korelácia bola v minulosti známa pri Parkinsonovej a Alzheimerovej chorobe. Posledné štúdie poskytli nové poznatky v oblasti autistického spektra.